PEFC Suomi
PEFC Finland

PEFC FI 2014 -standardit


PEFC FI 2014 -standardien käyttöönotto
vuonna 2016

Metsänhoidon tarkistetut PEFC FI 2014 -kriteerit sekä metsänomistajakohtaisen sertifioinnin, ryhmäsertifioinnin ja alueellisen ryhmäsertifoinnin vaatimukset otetaan käyttöön vuonna 2016. Vuonna 2015 järjestettiin koulutusta tarkistettujen standardin sisällöstä ja käynnistettiin ryhmäsertifiointia koskeva tiedonkeruu.

 

PEFC FI 2014 -koulutusmateriaali

Voit ladata PEFC-koulutustilaisuuksissa (lokakuu 2015)
läpikäydyn koulutusmateriaalin suomeksi tai ruotsiksi.

 

PEFC FI 2014 -standardisarja (suomeksi)

PEFC FI 2014 -standarder (på svenska)

 

PEFC FI 2014 standard series (in English)