PEFC Suomi
PEFC Finland

Hyödyt yrityksille


Tieto puun alkuperästä on vahva viesti vastuullisuudesta

PEFC:n puun alkuperän seurantajärjestelmän (Chain of Custody) avulla puutuotteita valmistava tai käyttävä yritys varmistaa luotettavasti, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta. Tieto puun alkuperästä on yritykselle etu yhä ympäristötietoisemmiksi muuttuvilla markkinoilla. Kestäviä valintoja tekevälle ostajalle PEFC-merkki tuotteessa on vahva viesti yrityksen vastuullisuudesta.

PEFC:n alkuperän seurantajärjestelmä on keskeinen tapa osoittaa sertifioidun puumateriaalin kulku metsästä tuotteeseen. Riippumattoman osapuolen auditoimana toimitusketjun jokainen lenkki osoittaa omalta osaltaan, että puutavaran kulkua on seurattu tarkasti.


PEFC sertifioinnin hyödyt yrityksille

Metsäsertifiointi tarjoaa monia liiketoimintahyötyjä yrityksille. PEFC-sertifioidun puun käyttäminen osoittaa yrityksen asiakkaille, että yritys ja koko toimitusketju ovat sitoutuneet kestävään metsien käyttöön. PEFC:n avulla yritys viestii toimintansa vastuullisuudesta sidosryhmilleen.

PEFC:n alkuperän sertifioinnilla yritys tavoittaa asiakkaikseen uusia kohderyhmiä ja vastaa julkisten tahojen ja yksityisten yritysten hankintapoliitikoiden vaatimuksiin ja niissä tapahtuviin muutoksiin. Julkisia hankintoja ohjaavat ja sertifioidun puun käyttöä edellyttävät kansalliset hankintapolitiikat ympäri maailmaa hyväksyvät PEFC-sertifioidut materiaalit.

PEFC-merkin käyttöoikeuden voivat hakemuksesta saada erilaiset puutavaraa ostavat ja korjaavat sekä tuotteita jalostavat tai markkinoivat yritykset.